Brystkreftforeningen Røros

Røros
Foto Sverre Gullikstad Johnsen

Brystkreftforeningen Røros er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Herdis Gudrun Hustad Olsen Lokallagsleder og Likeperson 47318149
Guri Nordsveen Nestleder 41573013
Mona Moe Kasserer 90150442
Birte Djernæs Sekretær og Likeperson 90637640

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Birte Djernæs Sekretær og Likeperson 90637640
Herdis Gudrun Hustad Olsen Lokallagsleder og Likeperson 47318149