Brystkreftforeningen Kristiansund og omegn

Kristiansund og omegn
Foto privat

Brystkreftforeningen Kristiansund og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Grethe Holmen Lokallagsleder og Likepersonsleder 92 68 59 38
Mary Oddrun Mølgaard Nestleder 92 46 33 90
Anne Lise Ormseth Kasserer og Likeperson
Britt Bolsø Staal Sekretær 41 25 62 50

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Grethe Holmen Lokallagsleder og Likepersonsleder 92 68 59 38
Anne Lise Ormseth Kasserer og Likeperson