Brystkreftforeningen Kristiansund og omegn

Kristiansund og omegn
Foto privat

Brystkreftforeningen Kristiansund og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Grethe Holmen Lokallagsleder og Likepersonsleder 92 68 59 38
Rigmor Bøe Nestleder 47067926
Anne Lise Ormseth Kasserer og Likeperson
Mariann Løvik Sekretær 99320013

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Grethe Holmen Lokallagsleder og Likepersonsleder 92 68 59 38
Anne Lise Ormseth Kasserer og Likeperson