Ellen Harris Utne

I over 25 år har alle kvinner i Norge i alderen 50-69 år, uavhengig av fødeland, fått tilbud om røntgenundersøkelser annethvert år for å sjekke om de har brystkreft. Gjennom Mammografiprogrammet oppdages brystkreftsvulster tidlig, og det har redusert dødeligheten med 20 prosent.

– Jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen mer skånsom. Nå viser en ny studie at kvinner dessuten rapporterer om høyere livskvalitet etter brystkreftdiagnosen dersom sykdommen ble påvist gjennom Mammografiprogrammet enn dersom den ble oppdaget på grunn av et symptom, forteller styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Store regionale forskjeller      

Det er store forskjeller i oppmøte rundt omkring i landet. Mens over 80 prosent av kvinnene i Sogn og Fjordane, Nordland og Rogaland møter opp til mammografiscreening, er det bare rundt 65 prosent av Oslo-kvinnene som gjør det samme. For dem i hovedstaden som i tillegg er født i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, er oppmøtet i Mammografiprogrammet så lavt som under 40 prosent.

– Det kan være mange grunner til at oppmøtet i Oslo er så mye lavere enn i de andre fylkene, for eksempel sosioøkonomiske forhold, større innvandrerbefolkning og flere private mammografiscreeningtilbud, forklarer generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

– Vi er bekymret og frykter at den lave deltakelsen, spesielt blant innvandrerkvinner, skal føre til at flere får en mer alvorlig brystkreft når det først oppdages og dermed også en dårligere prognose. 

Sløyfen er en viktig påminner

Derfor hadde Rosa sløyfe-aksjonen, som startet 1. oktober, søkelys på tidlig oppdagelse.

Når du kjøper en rosa sløyfe i butikkene i oktober, støtter du ikke bare brystkreftforskning, men du gjør også en viktig jobb med på å oppfordre kvinner til å takke ja til brystsjekken. Mammografiscreening redder liv, avslutter Harris Utne.

Lokalforeningenes bidrag

Brystkreftforeningens lokalforeninger og medlemmer deltar hvert år gjennom å stå på stand for å informere om sykdommen. Informasjonsstandene er også et av mange steder hvor man kan støtte aksjonen ved å kjøpe aksjonseffekter. Rosa sløyfe-aksjonen har flere samarbeidspartnere som bidrar til å gjøre oktober til en Rosa sløyfe-måned. Det arrangeres også ulike aktiviteter landet rundt og bygninger lyses opp i rosa for å vise sin støtte, men først og fremst bæres den rosa sløyfen for å støtte opp om aksjonen og vise solidaritet med brystkreftberørte. 

Rosa sløyfe-resultatet for 2022 var tidenes beste. Brystkreftforeningens lokalforeninger leverte et rekordresultat på over 5,3 millioner.

Les mer om lokalforeningenes innsats her.

Rosa sløyfe-aksjonen

Hvert år arrangeres Rosa sløyfe-aksjonen i oktober og er blitt en svært viktig del av Brystkreftforeningens arbeid. Aksjonen ble arrangert i Norge for første gang i 1999 i regi av Brystkreftforeningen alene, og vokste seg raskt så stor at flere krefter måtte til på arrangørsiden. I 2005 inngikk Brystkreftforeningen en samarbeidsavtale med Kreftforeningen om aksjonen, og siden den gang har de to foreningene eid og arrangert Rosa sløyfe-aksjonen sammen. Rosa sløyfe

Rosa sløyfe-aksjonen er blitt en folkebevegelse som årlig bidrar med millioner av kroner til brystkreftforskning, og kjennskapen blant befolkningen er stor. Hele 98 prosent av alle kvinner i Norge vet om Rosa sløyfe-aksjonen og hva den handler om. 

 

GÅ TIL ROSASLØYFE.NO