Aksjonen vokste seg raskt så stor at flere krefter måtte til på arrangørsiden. I 2005 inngikk Brystkreftforeningen en samarbeidsavtale med Kreftforeningen om aksjonen, og siden den gang har de to foreningene eid og arrangert Rosa sløyfe-aksjonen sammen.

Årets Rosa sløyfe-tema

Langt færre norske kvinner har fått påvist brystkreft under koronapandemien. Det gjør det viktigere enn noen gang å bli kjent med brystene sine og ta endringer på alvor. Koronapandemien har gått kraftig utover brystkreftstatistikken. Tall fra Kreftregisteret viser at det var 300 færre brystkrefttilfeller i 2020 enn i 2019. En så stor nedgang har aldri før vært registrert for brystkreft fra ett år til et annet.  

– Det er ingen grunn til å tro at færre utviklet brystkreft i fjor. Vi frykter mange vil få en forsinket diagnose framover. Dette er svært alvorlig når vi vet at til tidligere brystkreft oppdages, til bedre blir prognosen og til mer skånsom blir behandlingen, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.  

Derfor har Rosa sløyfe-aksjonen, som starter 1. oktober, i år valgt å sette søkelyset på tidlig oppdagelse. 

Design av sløyfen

Moteskaperen Nina Skarra har designet årets Rosa sløyfe.

– Jeg ble utrolig beæret da jeg fikk oppdraget om å være årets Rosa sløyfe-designer. Det å vise støtte i betydningsfulle saker har alltid vært viktig for meg i arbeidet mitt. Med sløyfen ønsket jeg å skape noe feminint, tidløst og gjenkjennelig. Designet visualiserer skjørheten av å stå alene og styrken ved å stå sammen. Det handler om å bære våre verdier gjennom identitet, samhold og bærekraft, forteller Nina Skarra.

Designer av Rosa Sløyfe 2021 Nina SkarraNina Skarre har designet årest Rosa sløyfe. Foto: Julianne Leikanger

Enorm kjennskap til Rosa sløyfe

Rosa sløyfe-aksjonen har blitt en folkebevegelse som hvert år bidrar med millioner av kroner til brystkreftforskning, og kjennskapen blant befolkningen er stor. Hele 98 prosent av alle kvinner i Norge vet om Rosa sløyfe-aksjonen og hva den handler om. 

Aktiviteter rundt Rosa sløyfe

Brystkreftforeningens lokalforeninger og medlemmer deltar hvert år gjennom å stå på stand for å informere om sykdommen. Informasjonsstandene er også et av mange steder hvor man kan støtte aksjonen ved å kjøpe aksjonseffekter. Rosa sløyfe-aksjonen har flere samarbeidspartnere som bidrar til å gjøre oktober til en Rosa sløyfe-måned. Det arrangeres også ulike aktiviteter landet rundt og bygninger lyses opp i rosa for å vise sin støtte, men først og fremst bæres den rosa sløyfen for å støtte opp om aksjonen og vise solidaritet med brystkreftberørte. 

Les mer om Rosa sløyfe her