Brystkreftforeningen Nedre Telemark

Nedre Telemark
Foto Niklas Fransson

Brystkreftforeningen Nedre Telemark er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ingunn Hafredal Lokallagsleder 48920805
Anette Kojedahl Nestleder 99250876
Unni Haugen Kasserer 98607030
Brit Kjær Sekretær 41267997

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Sunniva Kjendal Likepersonsleder 97649088
Ellen Leiulfsrud Likeperson 97503346
Kari Lundsett Thorstensen Likeperson 90783750
Torun Nicander Gundersen Likeperson 90614644