Brystkreftforeningen Oslo

Oslo

Brystkreftforeningen Oslo er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gro Brenden Lokallagsleder 92206629
Sølvi Karin Vang Nestleder og Likepersonsleder 92660294
Mette Olsen Kasserer 92032127
Monica Nilsen Sekretær og Likeperson 98049765

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Sølvi Karin Vang Nestleder og Likepersonsleder 92660294
Bente Marit Godtlibsen Likeperson 98889058
Bente Riis Likeperson 98220141
Birgitte Savosnick Likeperson 91712080
Brittina Berg Likeperson 93042342
Elbjørg Marianne Berglund Anfinsen Likeperson 92462425
Kari Melhus Likeperson 90689757
Mariann Stoltenberg Lind Likeperson 93403070
Monica Nilsen Sekretær og Likeperson 98049765
Terese Lie Likeperson
Therese Kristoffersen Likeperson 97128465