Brystkreftforeningen Bergen

Bergen
Foto Hans Permana

Brystkreftforeningen Bergen er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anita Helene Nødtvedt Rongevær Üstün Lokallagsleder og Likeperson 40843908
Marianne Michaelsen Nestleder og Likeperson 48128325
Edel Alise Strømme Johannessen Kasserer og Likeperson 90886842
Elisabeth Kjøsnes Sekretær 90842290

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anita Helene Nødtvedt Rongevær Üstün Lokallagsleder og Likeperson 40843908
Birgitte Harris Likeperson 45218615
Edel Alise Strømme Johannessen Kasserer og Likeperson 90886842
Eldfrid Vågane Likeperson 93002152
Eli Marie Øvretvedt Likeperson 92455439
Elin Bergan Likeperson 99730393
Elisabeth Takle Skulstad Likeperson 92280181
Eva Bildøy Kronheim Likeperson 92233783
Grethe S. Landsvik Likeperson 95912925
Gunn Marit Paulsen Likeperson 41650160
Hanne Bjørke Likeperson 91835131
Hildborg Mandiussen Likeperson 99520490
Marianne Michaelsen Nestleder og Likeperson 48128325
Marit M. Huseklepp Likeperson 91157819
Ragnhild Fryd Fredriksen Likeperson 48162500