Brystkreftforeningen Kongsvinger

Kongsvinger
Foto Nina Noreen

Brystkreftforeningen Kongsvinger er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Liv M. Øverby Lokallagsleder og Likeperson 95080102
Gunhild Neskvern Solheim Kasserer 99458185
Wenche Sjølie Bansemer Sekretær 47755074

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Liv M. Øverby Lokallagsleder og Likeperson 95080102
Randi Aasvestad Likeperson 95183267