Brystkreftforeningen Kongsvinger

Kongsvinger
Foto Nina Noreen

Brystkreftforeningen Kongsvinger er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gunhild Neskvern Solheim Kasserer 99 45 81 85

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Randi Aasvestad Likeperson 95 18 32 67