Brystkreftforeningen Kongsvinger

Kongsvinger
Foto Nina Noreen

Brystkreftforeningen Kongsvinger er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Liv M. Øverby Lokallagsleder 95080102
Gunhild Neskvern Solheim Kasserer 99458185
Wenche Sjølie Bansemer Sekretær 47755074

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Randi Aasvestad Likeperson 95183267