Brystkreftforeningen Vestfold

Brystkreftforeningen Vestfold
Brystkreftforeningen Vestfold

Brystkreftforeningen Vestfold er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anita Ytterhus Aasheim Lokallagsleder og likeperson 95167436
Pia Lindberg Kasserer 90781077
Liv Braastad Johansen Sekretær 91854930

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Bente Michelsen Likepersonsleder 47368919
Anita Ytterhus Aasheim Lokallagsleder og likeperson 95167436
Astrid Langeby Kolbekk Likeperson 92211414
Ellen Kultorp Likeperson 92862419
Kari Røsok Darup Likeperson 91339889
Mona Preus Likeperson 98038050
Randi Sjulstad Jahnsen Likeperson 91813148
Torill Paulsen Likeperson 45452189
Wencke Krüger Likeperson 48284883