Brystkreftforeningen Bjørnafjorden

bjørnafjorden

Brystkreftforeningen Bjørnafjorden er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Margrethe Løvoll Lokallagsleder 95702676
Liv Tønder Tveit Nestleder 47409602
Eli Gjøvåg Kasserer og likeperson 92230553
Berit Siren Hauge Aadland Sekretær 92644856

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Berit Hauge Aadland Likeperson 92644856
Eli Gjøvåg Kasserer og likeperson 92230553