Brystkreftforeningen Bjørnafjorden

bjørnafjorden

Brystkreftforeningen Bjørnafjorden er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Margrethe Løvoll Lokallagsleder 95702676
Eli Gjøvåg Kasserer og likeperson 92230553
Bjørg Fosså Eikeland Sekretær 97766494

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Berit Hauge Aadland Likeperson 92644856
Eli Gjøvåg Kasserer og likeperson 92230553