Brystkreftforeningen Rana og omegn

Rana og omegn
Foto Jan Inge Larsen

Brystkreftforeningen Rana og omegn er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anita Vibeke Wang Lokallagsleder 91542707
Evy Annie Skaug Johansen Nestleder 40240245
Gunn Leirånes Kasserer 97119782
Heidi Iren Titland Sekretær 90575552

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Elin Ramstad Likeperson 95744959
Trine Mari Aavitsland Likeperson 94894896