Brystkreftforeningen Rana og omegn

Rana og omegn
Foto Jan Inge Larsen

Brystkreftforeningen Rana og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Trine Mari Aavitsland Lokallagsleder og Likeperson 94 89 48 96
Evy Annie Skaug Johansen Nestleder 40 24 02 45
Tore Johansen Kasserer
Ellen Gro Sofie Moen Sekretær 99 48 41 80

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Elin Ramstad Likeperson 95 74 49 59
Trine Mari Aavitsland Lokallagsleder og Likeperson 94 89 48 96