Brystkreftforeningen Rana og omegn

Rana og omegn
Foto Jan Inge Larsen

Brystkreftforeningen Rana og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anita Vibeke Wang Lokallagsleder 91542707
Evy Annie Skaug Johansen Nestleder 40240245
Tore Johansen Kasserer 90874915
Gunn Leirånes Sekretær 97119782

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Elin Ramstad Likeperson 95744959
Trine Mari Aavitsland Likeperson 94894896