Brystkreftforeningen Agder

Agder
Foto Kjell Olsen, fyrvokter

Brystkreftforeningen Agder er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ann-Mari Erklev Lokallagsleder 95 82 93 22
Wenche Kittelsen Nestleder 93 64 77 51
Ellen Wendel Scheie Kasserer 99 64 81 34
Tone Skjæveland Sekretær 98618997

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Johanne Semundseth Fredriksen Likepersonsleder 98 29 98 20
Anita Grosås Flatestøl Likeperson 91 75 14 80
Ann-Kristin Andersen Likeperson 95 29 82 02
Astri Hetland Likeperson 40 87 45 28
Linda Britt Temte Likeperson 94 19 38 15
Maren Berge Likeperson 90 96 55 05
Randi Sagen Likeperson 92 02 81 39