Brystkreftforeningen Agder

Agder
Foto Kjell Olsen, fyrvokter

Brystkreftforeningen Agder er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ann-Mari Erklev Lokallagsleder - sykemeldt 95829322
Tone Skjæveland Nestleder - fungerende leder 98618997
Trude Fredriksen Loland Sekretær 90550478

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Johanne Semundseth Fredriksen Likepersonsleder 98 29 98 20
Anita Grosås Flatestøl Likeperson 91751480
Ann-Kristin Andersen Likeperson 95298202
Astri Hetland Likeperson 40874528
Hanne Slottet Likeperson 41281666
Kristin Flo Likeperson 99459430
Linda Britt Temte Likeperson 94193815
Vibekke Hellesund Likeperson 90090973