Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre

Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Laila Sandvik Lokallagsleder og Likeperson 48 11 02 64
Solfrid Nordvik Nestleder 99580830
Marie Vattøy Pedersen Kasserer 48 13 97 35
Liv Hogrenning Sekretær 99 69 53 09

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Gerd Myrvåg Likeperson 93 28 13 59
Greta Garnes Likeperson 99 62 91 78
Laila Sandvik Lokallagsleder og Likeperson 48 11 02 64