Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre

Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Berit Elisabeth Knardal Lokallagsleder 99580448
Marit Elin F Falkanger Nestleder 95731352
Marie Vattøy Pedersen Kasserer 48139735
Liv Hogrenning Sekretær 99695309

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anne Gerd Myrvåg Likeperson 93281359
Greta Garnes Likeperson 99629178
Laila Sandvik Likeperson 48110264