Brystkreftforeningen Nord-Østerdal

Nord Østedal
Foto Anne Nesteby

Brystkreftforeningen Nord Østerdal er en av 55 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Oddny Kvalvik Lokallagsleder og Likeperson 90637990
Eva Tørhaug Nestleder 91352800
Kirsti Larsen Kasserer 48195738
May Helen Waagan Sekretær 91357707

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Oddny Kvalvik Lokallagsleder og Likeperson 90637990