Brystkreftforeningen Nord-Østerdal

Nord Østedal
Foto Anne Nesteby

Brystkreftforeningen Nord Østerdal er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Oddny Kvalvik Lokallagsleder og Likeperson 90 63 79 90
Eva Tørhaug Nestleder 91 35 28 00
Kirsti Larsen Kasserer 48195738
May Helen Waagan Sekretær 91357707

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Oddny Kvalvik Lokallagsleder og Likeperson 90 63 79 90