Brystkreftforeningen Nord-Østerdal

Nord Østedal
Foto Anne Nesteby

Brystkreftforeningen Nord Østerdal er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har en likeperson dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Oddny Kvalvik Lokallagsleder og Likeperson 90637990
Eva Tørhaug Nestleder 91352800
Kirsti Larsen Kasserer 48195738
May Helen Waagan Sekretær 91357707

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Oddny Kvalvik Lokallagsleder og Likeperson 90637990