Brystkreftforeningen Sarpsborg-Fredrikstad og Halden

Sarpsborg, Fredrikstad og Halden
Foto Sten Helberg

Brystkreftforeningen Sarpsborg, Fredrikstad og Halden er en lokalforening i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Shera Anjaria Lokallagsleder og Likeperson 90855004
Lise Ovidia Hollung Nestleder og Likepersonsleder 92443948
Anita Andersen Kasserer 97955107
Kari Næss Omvik Sekretær og likeperson 92240314

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Lise Ovidia Hollung Nestleder og Likepersonsleder 92443948
Anne-Lisbeth Ruud Likeperson 95794956
Eva Handelsby Talberg Likeperson 48154289
Gerd Unni Hansen Likeperson 46917611
Hilde Andersen Likeperson 41901512
Hilde Gunn Halvorsen Likeperson 92227590
Kari Næss Omvik Sekretær og likeperson 92240314
Małgorzata Rudnicka Johansen Likeperson 95817671
Marianne Helene Johansen Likeperson 47637632
Mette Torp Likeperson 46195721
Shera Anjaria Lokallagsleder og Likeperson 90855004
Trine Rasmussen Likeperson 95912545
Wenche Iren Fredriksen Delås Likeperson 47372117