Brystkreftforeningen eier også Rosa sløyfe-aksjonen sammen med Kreftforeningen og her er målet å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, samt å støtte brystkreftforskning. Rosa sløyfe-aksjonen gir en unik synlighet om brystkreft og er samtidig en svært viktig finansieringskilde for brystkreftforskning. 

Brystkreftforeningen startet som en besøkstjeneste for brystkreftopererte, men ble formalisert som forening tilsluttet Kreftforeningen i 1992 og vokste raskt i antallet lokalforeninger og medlemmer. 

Brystkreftforeningen er en selvstendig organisasjon med vedtekter, handlingsplan og ulike styringsdokumenter. 

Se styringsdokumenter