Nøkkelfunn om brystkreft

 • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner
 • Brystkreft utgjør 22 prosent av alle krefttilfellene hos kvinner totalt
 • I 2020 fikk 3424 kvinner og 31 menn diagnosen brystkreft 
 • Gjennomsnittsalder ved diagnostisering de siste fem år er 62 år, og andelen som lever etter 5 år er stor, mer enn 90 %. 
 • Ved utgangen av 2020 var det 52 750 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge 
 • 5-10 prosent av alle brystkrefttilfeller skyldes arv
 • 601 mennesker døde av brystkreft i 2020

Bli medlem


Risikofaktorer for brystkreft

Det vanskelig å påpeke noen direkte årsaker til brystkreft, men det finnes kunnskap om ulike faktorer som kan øke eller redusere risikoen. 

Faktorer som kan redusere risiko:


Faktorer som kan øke risiko:

 • tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder, altså et høyt antall menstruasjonsperioder
 • ikke å føde barn
 • å føde barn først etter fylte 35 år
 • alkohol, risiko øker med inntak
 • tidligere strålebehandling mot brystkjertelen
 • langvarig bruk av hormontilskudd i forbindelse med overgangsalder
   

LES MER OM SYMPTOMER OG UTREDNING HER 


Kilder: Kreftregisteret (PDF, 26MB), Kreftforeningen og NHI