Nøkkelfunn om brystkreft

 • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner
 • Brystkreft utgjør over 20 prosent av alle krefttilfellene hos kvinner totalt
 • Én av ti norske kvinner vil utvikle brystkreft før fylte 80 år
 • I 2023 fikk 4076 kvinner og 35 menn diagnosen brystkreft 
 • Risikoen for brystkreft øker med alder. 82,6 prosent av de som rammes er over 50 år.  Andelen som lever etter 5 år er stor, mer enn 90 %. 
 • 5-10 prosent av alle brystkrefttilfeller skyldes arv
 • Årlig dør rundt 600 mennesker av brystkreft


Risikofaktorer for brystkreft

Det vanskelig å påpeke noen direkte årsaker til brystkreft, men det finnes kunnskap om ulike faktorer som kan øke eller redusere risikoen. 

Faktorer som kan redusere risiko:


Faktorer som kan øke risiko:

 • tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder, altså et høyt antall menstruasjonsperioder
 • ikke å føde barn
 • å føde barn først etter fylte 35 år
 • alkohol, risiko øker med inntak
 • tidligere strålebehandling mot brystkjertelen
 • langvarig bruk av hormontilskudd i forbindelse med overgangsalder
   

LES MER OM SYMPTOMER OG UTREDNING

Kilder: Kreftregisteret (PDF, 26MB), Kreftforeningen og NHI