Nøkkelfunn om brystkreft

 • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner
 • Brystkreft utgjør 22 prosent av alle krefttilfellene hos kvinner totalt
 • I 2016 fikk 3 371 kvinner diagnosen brystkreft 
 • Også menn kan få brystkreft. I 2019 ble 29 menn diagnostisert
 • I perioden 2012-2016 var det 29 380 tilfeller av brystkreft blant kvinner i aldersgruppen 50-69 år 
 • 89 prosent hadde overlevd etter fem år fra diagnosen var stilt i perioden 2012-2016 
 • Ved utgangen av 2016 var det 45 725 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge 
 • 5-10 prosent av alle brystkrefttilfeller skyldes arv
 • 591 mennesker døde av brystkreft i 2016 


Risikofaktorer for brystkreft

Det vanskelig å påpeke noen direkte årsaker til brystkreft, men det finnes kunnskap om ulike faktorer som kan øke eller redusere risikoen. 

Faktorer som kan redusere risiko:


Faktorer som kan øke risiko:

 • tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder, altså et høyt antall menstruasjonsperioder
 • ikke å føde barn
 • å føde barn først etter fylte 35 år
 • alkohol, risiko øker med inntak
 • tidligere strålebehandling mot brystkjertelen
 • langvarig bruk av hormontilskudd i forbindelse med overgangsalder
   

LES MER OM SYMPTOMER OG UTREDNING HER 


Kilder: Kreftregisteret (PDF, 26MB), Kreftforeningen og NHI