Brystkreftforeningen Alta

Alta
Foto Venche Jensen

Brystkreftforeningen Alta er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Torunn Knudsen Lokallagsleder og Likeperson 97 65 64 06
Tove Lampe Barosen Nestleder og Likeperson 90 11 90 46
Rita Abrahamsen Kasserer 90665218
Monika Elllila Dreyer Sekretær 41242521

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Sissel Lillegård Likeperson 90 05 37 33
Susanne Elisabeth Siri Likeperson 95 27 77 37
Torunn Knudsen Lokallagsleder og Likeperson 97 65 64 06
Tove Lampe Barosen Nestleder og Likeperson 90 11 90 46