Brystkreftforeningen Harstad og omegn

Harstad og omegn
Foto Bård Løken

Brystkreftforeningen Harstad og omegn er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Irene Skaar Arnesen Lokallagsleder og likeperson 932 84 889
Hilde Markussen Nestleder 481 29 501
Sissel Marie Johansen Kasserer 970 80 230
Ragnhild Sund Sekretær 95 28 66 79

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Irene Skaar Arnesen Lokallagsleder og likeperson 932 84 889
Kine Mikkelsen Likeperson 99796866
Veronica Taraldsen Likeperson 95906649