Brystkreftforeningen Øvre Telemark

Øvre Telemark
Foto Ingelinn Kårvand, NIA

Brystkreftforeningen Øvre Telemark er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Jorun Oddveig Gustavsen Lokallagsleder og Likeperson 91 31 68 66
Tone Kigen Kasserer og Likeperson 99 64 92 73
Randi Kristine Goberg Skevik Sekretær 91 88 18 36

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Birte Helene Moen Likeperson 95 74 73 92
Jorun Oddveig Gustavsen Lokallagsleder og Likeperson 91 31 68 66
Tone Kigen Kasserer og Likeperson 99 64 92 73