Brystkreftforeningen Øvre Telemark

Øvre Telemark
Foto Ingelinn Kårvand, NIA

Brystkreftforeningen Øvre Telemark er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Jorun Oddveig Gustavsen Lokallagsleder og Likeperson 91316866
Tone Kigen Kasserer og Likeperson 99649273
Randi Kristine Goberg Skevik Sekretær 91881836

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Birte Helene Moen Likeperson 95747392
Jorun Oddveig Gustavsen Lokallagsleder og Likeperson 91316866
Marianne Askildt Likeperson 41278845
Tone Kigen Kasserer og Likeperson 99649273