Brystkreftforeningen Ullensvang og omegn

Ullensvang og omegn
Foto Jens Chr. Strandos

Brystkreftforeningen Ullensvang og omegn er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gro Bakketun Lokallagsleder og Likeperson 46521337
Anna Jordan Nestleder og sekretær og Likeperson 90202605
Rita Haukaas Kasserer og Likeperson 95922091

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anna Jordan Nestleder og sekretær og Likeperson 90202605
Astri Skaaluren Måkestad Likeperson 90084106
Bente Haugen Likeperson 46969919
Bodil Ystanes Mikkelsen Likeperson 97782731
Gro Bakketun Lokallagsleder og Likeperson 46521337
Ingebjørg Måkestad Brekke Likeperson 97067052
Jorunn Sekse Likeperson 47757560
Kari Veste Likeperson 99228755
Rita Haukaas Kasserer og Likeperson 95922091
Sonja Velure Likeperson 41248775