Brystkreftforeningen Drammen

Drammen
Foto Tom Atle Bordevik

Brystkreftforeningen Drammen er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ana Maria Lyon Bing Lokallagsleder og Likeperson 45 06 63 20
Torgunn Skaalen Berg Nestleder 90 03 13 06
Berit Stokke Kasserer 92 25 71 27
Eva Martinsen Sekretær 41 67 92 50

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ana Maria Lyon Bing Lokallagsleder og Likeperson 45 06 63 20