Brystkreftforeningen Drammen

Drammen
Foto Tom Atle Bordevik

Brystkreftforeningen Drammen er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ana Maria Lyon Bing Lokallagsleder og Likeperson 45066320
Torgunn Skaalen Berg Nestleder 90031306
Berit Stokke Kasserer 92257127
Eva Martinsen Sekretær 41679250

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Lisa Marki Likepersonsleder 92887537
Ana Maria Lyon Bing Lokallagsleder og Likeperson 45066320
Anett Glittfjell Likeperson 45208320
Ann Karin Borge Ski Likeperson 98240420
Aud Kirsten Olsen Likeperson 95207526
Helene Bergseth Likeperson 40248060
Kirsten Anette Stokke Likeperson 95112143