Brystkreftforeningen Moss

Moss
Foto privat

Brystkreftforeningen Moss er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Merete Eriksen Torgersen Lokallagsleder og Likeperson 95 78 25 98
Else Marit Tvete Nestleder og Likeperson 47 30 58 59
Ingebjørg Husvik Kasserer 95 06 36 33
Solveig Karlsen Sekretær 90 29 69 22

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Karin Dahlmann Likepersonsleder 93 08 08 95
Sandra Doreen Bolghaug Likepersonsleder 92 62 76 80
Else Marit Tvete Nestleder og Likeperson 47 30 58 59
Lisbet Svenberg Torvelvik Likeperson 97 12 68 83
Merete Eriksen Torgersen Lokallagsleder og Likeperson 95 78 25 98
Mona Fagerås Likeperson 92 68 11 19
Solveig Landvik Likeperson 97 16 04 32