Brystkreftforeningen Moss

Moss
Foto privat

Brystkreftforeningen Moss er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Merete Eriksen Torgersen Lokallagsleder og Likeperson 95782598
Else Marit Tvete Nestleder og Likeperson 47305859
Ingebjørg Husvik Kasserer 95063633
Solveig Karlsen Sekretær 90296922

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Karin Dahlmann Likepersonsleder 93080895
Sandra Doreen Bolghaug Likepersonsleder 92627680
Aud Karin Grønvold Likeperson 98165867
Else Marit Tvete Nestleder og Likeperson 47305859
Hilde Sandtangen Likeperson 48201788
Lisbet Svenberg Torvelvik Likeperson 97126883
Merete Eriksen Torgersen Lokallagsleder og Likeperson 95782598
Mona Fagerås Likeperson 92681119
Solveig Landvik Likeperson 97160432