Brystkreftforeningen Moss

Moss
Foto privat

Brystkreftforeningen Moss er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Merete Eriksen Torgersen Lokallagsleder og Likeperson 95782598
Hilde Sandtangen Nestleder og Likeperson 48201788
Eva Eliassen Kasserer 95904065
Solveig Karlsen Sekretær 90296922

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Karin Dahlmann Likepersonsleder 93080895
Sandra Doreen Bolghaug Likepersonsleder 92627680
Aud Karin Grønvold Likeperson 98165867
Else Marit Tvete Likeperson 47305859
Hilde Sandtangen Nestleder og Likeperson 48201788
Merete Eriksen Torgersen Lokallagsleder og Likeperson 95782598
Mona Fagerås Likeperson 92681119
Solveig Landvik Likeperson 97160432