Brystkreftforeningen Øvre Romerike

Øvre Romerike
Foto Stein Westengen

Brystkreftforeningen Øvre Romerike er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari Fremmerlid Lokallagsleder 91125985
Kari Sørensen Nestleder og Likeperson 97789923
Siv Anita Hagen Kasserer 90943806
Anita Hansen Sekretær 92617914

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ann-Lill Weidemann Likeperson 90997635
Anne Marie Ramstad Likeperson 90567248
Christina Sixx Bentzen Likeperson 90968640
Fabiola Vargas Likeperson 90268039
Ivar Strømstad Likeperson 90852940
Kari Sørensen Nestleder og Likeperson 97789923