Pris kr. 400,- Påmelding innen torsdag 22.februar
Påmeldingene sendes til: kasserer.bergen@brystkreftforeningen.no eller SMS til tlf. 901 22 460