Athene utgis av Brystkreftforeningen to ganger i året i papirutgave og har et oppplag på om lag 15.000. Magasinet er redaksjonelt uavhengig og setter brystkreftberørtes interesser på dagsordenen. Det er også tilgjengelig på nett. 

Dybden
Athene går ofte i dybden med ett tema om gangen i et format, design og papir som passer tema. Eksempler på overordnet tema er blant annet kunstig intelligens i brystkreftforskning, menn og brystkreft, nye behandlingsmetoder, seneffekter og helsepolitikk. Magasinet er også en arena der medlemmer kan dele sine erfaringer som brystkreftberørte og om mestring av livssituasjon. Bladet gir også informasjon som Rosa sløyfe-aksjonen, kurstilbud og aktiviteter i foreningen.

Bli medlem

Tilgang til Athene
Athene skal være en ressurs for brystkreftberørte. Ta kontakt dersom du ønsker Athene til et behandlingssted eller annen relevant arena der brystkreftberørte har nytte av bladet. 

Cover på AtheneTips oss gjerne
Har du innspill til tema eller saker som bør bli belyst? Ta gjerne kontakt med redaksjonen på post@brystkreftforeningen.no

Annonsør?
Dersom du er annonsør og har ønske om å kjøpe annonseplass eller har spørsmål knyttet til magasinet, ta kontakt med oss på post@brystkreftforeningen.

LES ATHENE NR 1 HER (PDF, 9MB)