Mannekengoppvisning fra klesbutikken TONE HAUGESUND som viser oss sin kolleksjon for voksne damer

Det blir mulig å kjøpe seg en matbit fra hotellets salgsdisk.

Det er mulig for alle å selge lodd allerede fra september av. Loddark kan du få ved  henvendelse til Nora Rygg tlf 99 24 66 57 eller Gunn Marit Sørensen tlf 95 84 86 59.

Vi setter stor pris på gevinster fra medlemmene.  Kanskje du har laget noe eller kanskje du kjenner noen som vil sponse en ting/gavekort som kan loddes ut.  Alle ting – stort og smått tas hjertelig imot. Kan leveres på Brukerhuset onsdager (strikkekafè) eller til en i styret.

Vi håper på godt fremmøte

Velkommen til alle og ta med deg venner og kjente!