Årsmøte med godkjenning av foreningens regnskap, budsjett, beretning og valg. Enkel og gratis bevertning. 

Her finner du innkalling (PDF, 1MB) og årsmøtepapirer (PDF, 3MB) som er sendt foreningens medlemmer.