Landsmøtet er Brystkreftforeningens øverste myndighet og består av en representant fra hver lokalforening og en representant fra Brystkreftforeningen under 40.

Brystkreftforeningens øvrige medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Påmeldingsfristen er 17. februar 2016.

Påmeldingsskjema til Landsmøtet kommer

På Landsmøtet er det tradisjon for å dele ut Brystkreftforeningens ærespris for fremragende innsats og engasjement for Brystkreftforeningen. Dersom du har forslag til kandidater som fortjener en slik utmerkelse og æresmedlemskap i Brystkreftforeningen, ønsker Hovedstyret å høre fra deg!

Saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet, må være Hovedstyret i hende innen to måneder før møtet.

Innkalling med dagsorden sendes til de påmeldte representantene fire uker før møtet.