Kurs / Aktiviteter

Som følge av koronaviruset har mange av aktivitetene blitt avlyst.
Vi jobber sentralt med å se på muligheter for å digitalisere flere av disse.