På medlemsmøtet vil May Kristin holde ett innlegg med informasjon fra Mammografisymposium hun deltok på 20. april. Forelesningene omhandlet:  

  • Klinisk undersøkelse/inspeksjon og selvundersøkelse: Hvordan gjøres dette og hvilken verdi har det? 
  • Kirurgisk behandling og neoadjuvant behandling – når og hvorfor? 
  • Brystproteser og fett-transplantasjon  
  • Hva er moderne stråleterapi for brystkreft?  
  • Hormonbehandling og kjemoterapi 
  • Senskader etter brystkreftbehandling  
  • Hva er immunterapi og hvordan fungerer det? 
  • Hva skjer hos onkologen – pre- og postoperativt?  
  • Ulike hormonpreparater for overgangsalder 

May Kristin var til stede på forelesning “Nye behandlingsmetoder for brystkreft” 8. mai på Kreftforeningens vitensenter og presenterer høydepunktene derfra også. 

Det vil bli enkel bevertning med kaffe/te samt loddsalg. Et lodd koster kr 10,- og kan betales kontant eller via VIPPS 25612. Det er fint hvis du vil ta med en gave til premiebordet verdi ca kr 50,- Ta med noe du selv hadde satt pris på å vinne! 

På grunn av bestilling av mat og drikke ønsker vi påmelding til nedreromerike@brystkreftforeningen.no eller ring/sms til 980 73 822 innen 22. mai.  

Hilsen Styret i Nedre Romerike Brystkreftforening