Møtet gir aktuell kunnskap fra foredragsholdere med høyt faglig nivå innen forskjellige tema. Det blir lagt til rette for erfaringsutveksling og egentid.

Det legges vekt på inkludering og trivsel for alle deltakere, med god mat og drikke, samt sosialt samvær. Området rundt hotellet har flotte friområder til benyttelse for de som ønsker det.

Følgende fagpersoner har sagt ja til å dele av sin kunnskap om følgende tema: 

Det blir muligheter til å stille spørsmål under foredragene.

Det er viktig å merke seg at det er full forståelse for om noen har behov for å «komme og gå» under foredragene.

Velkommen :)