Påmelding til kasserer.bergen@brystkreftforeningen.no eller på sms til 901 22 460
Påmeldingen innen 17.september. Det blir likepersoner til stede.