Brystkreftforeningen er medlem av Norges Innsamlingsråd og står sammen med andre medlemsorganisasjoner sammen om initiativet Det gode testament for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. Les mer om hvorfor du bør skrive testament, hvordan du gjør det og hvordan man prater med sine nærmeste om temaet: Det gode testament, eller ta kontakt med Brystkreftforeningens sekretariat for en samtale.