Alle norske brystkreftpasienter må få en reell valgmulighet i forbindelse med brystkreftinngrep, oppfordrer Ellen Schlichting, kirurg og leder for bryst- og endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus.