– Våre studier på pasienter med trippel-negativ brystkreft, ser på den utprøvende behandlingen, sier forsker Jon Amund Kyte. Forskningen viser at immunterapi hjelper en del pasienter.