Lunsj og middag inkludert.
Påmeldingsfrist med innbetaling senest fredag 2. juni. Egenandel kr. 500,-.