Teksten i dokumentene under er laget i tabell, da tabulatorer ikke fungerer i word online. For å skjule tabell etter redigering, se dokumentet "Legge tekst i tabell og skjule tabell"