Påmelding til:
epost: hamar@brystkreftforeningen.no  tlf: 95248177
epost: kasserer.hamar@brystkreftforeningen.no  tlf: 91596772

Egenandel betales ved påmelding til kontonummer: 1800.14.57507
Husk å oppgi navn og aktiviteten det gjelder