Siste tirsdag hver måned (Unntatt skoleferier)
Sosialt og trivelig, med noe godt til kaffen.
Loddsalg (kun kontant betaling).
Inntekt fra loddsalget går til drift og medlemsaktiviteter.
Alltid likeperson tilstede.