- 100 kvinneår er skuslet bort, sier Erik Wist, NBCG-leder og overlege ved Oslo Universitetssykehus til VG Nett om den lange forhandlingstiden om prisen på Perjeta.

Brystkreftmedisinen Perjeta brukes i store deler av Europa, men ikke i Norge. Beslutningsforum for nye innføringer av metoder sa nei til å ta i bruk Perjeta mai i fjor fordi de mente legemiddelet var for dyrt. Siden har norske myndigheter har vært i forhandlinger med ledemiddelprodusenten som tilbyr i Perjeta, uten at det har kommet en løsning. Dette tross nye studier som viser betydelig lenger levetid ved bruk av medikamentet. 

- Man skal lete lenge etter et medikament som gir tilsvarende resultater, sier Wist.

Lars H. Vorland, leder for Beslutningsforum og direktør i Helse-Nord, erkjenner at forhandlingene om Perjeta har tatt uvanlig lang tid.

- Jeg forstår brystkreftgruppens frustrasjon, men vi er nødt til å se på andre grupper samtidig. Vi er opptatt av pris og er i forhandlinger, sier han.

Brystkreftforeningen har flere ganger tidligere reagert på den tidkrevende forhandlingsprosessen angående Perjeta, blant annet gjennom dette leserinnlegget som stod på trykk i Dagens Medisin i november