Forskningsmidlene vil bidra til mer presis behandling for brystkreftpasienter og økt kunnskap om genprofilene til hver enkelt pasient. – I 2012 har Rosa sløyfe-aksjonen samlet inn penger til persontilpasset brystkreftbehandling, fordi vi vet at for mange får unødig tøff behandling, mens andre kanskje hadde trengt mer behandling enn de får i dag, sier daglig leder i Brystkreftforeningen Marit Røyneberg.

Les pressemelding her
For mer informasjon om de ulike forskningsprosjektene kan du lese her