Styringsgruppen i NBCG benytter også mulighet til å takke Wist for hans arbeid.

- Styringsgruppen i NBCG er svært takknemlig for det store og viktige arbeid som Erik Wist har lagt ned for NBCG gjennom disse 14 årene, og de mange år tidligere som styringsgruppemedlem, heter det på nettsiden.