Totalt fikk dermed 2.356 mennesker bosatt i Norge diagnosen brystkreft i 2013. 

Ved utgangen av 2013 var det 41.224 kvinner og menn i Norge som enten levde med eller hadde hatt brystkreft.

Du finner mer om statistikken hos Kreftregisteret ved å klikke her.