Kreftregisteret oppdaterte nylige sine faktasider om brystkreft med tall fra 2014. Brystkreft er fremdeles den kreftformen som rammer flest kvinner.

I 2014 ble 3.324 kvinner i Norge diagnostisert med sykdommen. Dette er dobbelt så mye brystkreft blant kvinner i Norge som i 1957. Det finnes ingen entydig årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft. Økningen kan settes i sammenheng både med innføringen av Mammografiprogrammet, som oppdager flere brystkrefttilfeller på et tidligere tidspunkt, og livsstil som øker risikoen for å utvikle brystkreft.

Andelen kvinner som er i live fem år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig. På slutten av 1970 tallet var 5 års relativ overlevelse 69,8 %. Siste femårsperiode er overlevelsen økt til underkant av 90 %.

Brystkreft kan også ramme menn, og i 2014 fikk 24 menn i Norge diagnosen. Brystkreft hos menn er en sjelden sykdom, og forekomsten i befolkingen har ikke økt de siste 50 årene ifølge Kreftregisteret.

Ved utgangen av 2014 var det i underkant av 43.000 mennesker i Norge som var symptomfrie etter brystkreft eller levde med sykdommen. Dette er en økning fra 30 519 ved utgangen av år 2004.

663 kvinner og seks menn døde av brystkreft i 2014.