Denne uken publiserte Kreftregisteret rapporten "Cancer in Norway 2016". Den viser at det i alt ble det registrert 32.827 nye tilfeller av kreft i Norge i 2016. Prostatakreft og brystkreft er de største kreftformene i landet.

Tallene for brystkreft viser totalt 3.402 nye brystkrefttilfeller i fjor. 3.371 av tilfellene var hos kvinner, 31 av tilfellene hos menn.

Til sammenligning var det 3.422 tilfeller blant kvinner og 24 tilfeller blant menn i 2015.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i alderen 25 til 69 år, men det er langt flere tilfeller i aldersgruppen 50-69 år enn blant kvinner i alderen 25-49 år.

I perioden 2012-2016 var 9.807 av tilfellene blant kvinner i alderen 25-49 år, mens 29.380 av tilfellene var i aldersgruppen 50-69 år i samme tidsperiode.

Rapporten forteller også om en økning i overlevelsen av brystkreft, der 89,7 prosent av alle brystkreftdiagnostiserte lever fem år etter diagnosen. 

Ved utgangen av 2016 var det 45.725 mennesker i Norge som levde med eller etter brystkreft.

591 mennesker døde av brystkreft i Norge i 2016, seks av dem menn og 585 kvinner.

Hele rapporten fra Kreftregisteret finner du her.