Til sammenligning var det 3.348 tilfeller av brystkreft i 2014. Av disse var 3.324 kvinner. 

Brystkreft er fremdeles den kreftformen som rammer flest kvinner. Den utgjør 22 prosent av alle krefttilfellene hos kvinner totalt.

Rapporten «Cancer in Norway» viser en klar økning av brystkreft siden registreringen av kreft startet på 1950-tallet.

– Økningen var noe større i perioden da Mammografiprogrammet ble innført på slutten av 1990-tallet og frem til 2005. Det siste tiåret har det vært tegn til en avflatning, men ratene for de to-tre siste årene kan tyde på en ny oppgang, heter det i rapporten.

– Vi kan ikke si med sikkerhet hva dette skyldes, men det kan ha sammenheng med bedre diagnostiske metoder, at kvinner fortsetter å gå til mammografiscreening etter fylte 70, eller at det er resultatet av tilfeldige variasjoner, står det i rapporten.

Flest tilfeller av brystkreft oppstår blant kvinner i aldersgruppen 65-69 år.

Totalt var det 32.592 nye krefttilfeller i Norge i fjor.