Du får også møte en av våre mest erfarne likepersoner, og hilse så vidt på noen av de nye likepersonene som skal delta på Opplærings- og jubileumskonferansen i Trondheim i mars.

I tillegg serverer overlege Hans Petter Eikesdal forskningsnytt fra San Antonio Breast Cancer Symposium, og Brystkreftforeningens styreleder og et hovedstyremedlem fyller to av våre faste spalter «Styreleders side» og «Hilsen fra Hovedstyret».

Vi gjør oppmerksom på at giro for medlemskontingent for 2017 kommer sammen med utgave 1/2017 av Athene. Meldemskontingent betales til kontonummer 5010.05.20807.

Har du tips til redaksjonen? Kontakt oss.