Informasjon fra dem som bruker legemidler kan gi ny kunnskap om bivirkninger og hvordan det påvirker livskvalitet.

Legemiddelverket ønsker derfor at du melder ifra om bivirkninger du opplever. Spesielt viktig er det å melde om eventuelle bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Dersom du sender en melding, vil denne bli vurdert sammen med andre meldinger og ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon. Det betyr at meldinger fra deg kan gjøre medisinbruk tryggere for andre.

Legemiddelverket deltar i et prosjekt i samarbeid med legemiddelmyndighetene i Europa for å få flere til å melde bivirkninger. Det vil bidra til sikrere legemidler og sikrere bruk. 

Bivirkninger er uønskede virkninger av medisiner. Alle medisiner kan gi bivirkninger.