Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Bernt Sønvinsen/Ap, Astrid Therese Theisen/Krf  og Jorunn Valle Nilsen

Mandag 29.11 sendte Olaug Bollestad inn et skriftlig spørsmål til Helse- og omsorgsministeren der Ingvild Kjerkol ble utfordret på Enhertu-avslaget i Beslutningsforum mandag 22.11. 

Nå har ministeren kommet med et skriftlig svar, der hun viser til at «Beslutningsforum har vurdert at det ikke er mulig å vurdere om Enhertu gir bedre relativ effekt enn dagens behandlingsalternativer med den dokumentasjonen som er tilgjengelig».

Bli medlem

Hva Beslutningsforum har lagt vekt på når det gjelder manglende dokumentasjon er ikke helt tydelig, men de viser trolig til at Enhertu-studier, som f.eks. DESTINY-studien, har vært en-armet. 

- Studiene som har vært gjort har vært «enarmet», det vil si at alle deltakerne i studien har fått tilgang på den samme behandlingen. Beslutningsforum ønsker trolig at studien utvides med en kontrollgruppe. F.eks. at resultatene måles opp mot en gruppe pasienter som kun fått cellegift, forklarte kreftspesialist Olav Engebråten til Brystkreftforeningen i et tidligere intervju.

- Systemet bør endres

- Nå gjenstår det konkret handling og en systemendring av hele ordningen med Beslutningsforum for Nye Metoder, sier styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen.

Hun er ikke tilfreds med svaret fra Helse- og omsorgsministeren. 

- Jeg setter pris på at Helseminsiteren innrømmer at det er rom for bedre dialog og en raskere saksbehandling, men vi har ikke tid til å vente på de «opppdaterte dataene» som visstnok skal være klare våren 2022, sier Harris Utne oppgitt. 

Slik kan man få tilgang til legemidler uten godkjenning

Kampen fortsetter

Hun legger til at Brystkreftforeningen er glad for at Olaug Bollestad tok saken videre til Stortinget, og at kampen for å få raskere godkjenninger av medisiner som Enhertu ikke er over. 

Her kan du lese brevet Brystkreftforeningen sendte til Olaug Bollestad.

- Vi er bekymret for at de som har metastatisk HER2-positiv brystkreft ikke skal rekke å få behandlingen i tide. Slik systemet er nå, tar det håpløst lang tid å godkjenne medisiner i Beslutningsforum, sier Ellen Harris Utne.

Denne uken skrev Olaug Bollestad et utfyllende svar på brevet fra Brystkreftforeningen. Her kan du lese kronikken.

Søtt oss