- Dette er en konferanse for å lære av de som har gått veien først. Det er kommet mange gode eksempler vi alle kan lære av, sier Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder i Brystkreftforeningen.

Ekroll var en av 750 deltagerne på Helsekonferansen 2014, som gikk av stabelen i Oslo onsdag og torsdag denne uken. Helsekonferansen er en årlig konferanse hvor representanter fra relevante institusjoner og organisasjoner møtes for å «skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjeneste og hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk».

- Det er et unikt møtested for brukerorganisasjoner, fagmiljø og beslutningstakere. Det er spesielt inspirerende i år, når temaet er hvordan vi best kan lage pasientenes helsetjeneste, sier Ekroll.

Gode eksempler

Et av Bent Høies uttalte mål som helseminister, er å skape et norsk helsevesen med pasienten i sentrum. Hovedtema for årets konferanse var derfor «Pasientenes helsetjeneste».

I forsøk på å finne en suksessoppskrift, har mange gode eksempler fra dagens helsevesen blitt presentert under konferansen.

- Viktigheten av likepersontjenester og brukermedvirkning har vært gjennomgående i eksemplene som trekkes frem og under konferansen for øvrig. De gode eksemplene finnes der hvor pasientene får definere sine behov og dele erfaringer med helsevesenet, mener Ekroll.

Et eksempel på løsning kom fra Flora kommune. Der har de ved Sunnfjord Medisinske Senter samlet primærhelsetjeneste, NAV, støttebehandling og spesialhelsetjeneste under et tak.

- Dette er et unikt eksempel på samhandling og tverrfaglig tenking for pasientenes beste. Jeg tror dette er avgjørende for å kunne skape helhetlige forløp og god pasientomsorg, sier Ekroll.

Brystkreftforeningen på stand
Også prosjektet «Hvis pasienten fikk bestemme» ved Oslo Universitetssykehus (OUS), hvor Brystkreftforeningen har vært delaktig, har flere ganger blitt trukket frem under konferansen. 

- Ventetiden for utredning ved mistanke om brystkreft har gått kraftig ned etter at sykehuset omorganiserte samhandlingen mellom de ulike avdelingene. Man fant løsninger ved å lytte til pasientenes behov. Det er avgjørende å lytte til pasientene, sier Ekroll, som under Helsekonferansen har stått på stand sammen med OUS for blant annet å informere om prosjektet.

Prosjektet skal brukes som eksempel for organisering av pasientforløp i hele Norge, og Ekroll forventer grunnleggende endringer når man virkelig setter i gang med å skape pasientenes helsevesen.

- Det må komme endringer i både system, kultur og organisasjon for å sette pasienten i sentrum, sier hun.